Disclaimer

Polish

Wszelkie informacje zawarte na tej stronie oraz w naszych mediach społecznościowych, w tym pomysły, sugestie, metody, artykuły, odnośniki, produkty oraz techniki mają charakter edukacyjny i stanowią wyłącznie informacje o charakterze ogólnym. W żadnej mierze nie są to porady medyczne lub psychologiczne.

Działania uzdrawiające stosowane przez Matthew Lennona Healer opierają się wyłącznie o terapeutykę naturalną związaną z siłą wyższą . Nie są to świadczenia polegające na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu.

Matthew Lennon Healer nie jest dyplomowanym lekarzem ani przedstawicielem innego zawodu medycznego i dlatego jego jakiekolwiek sugestie lub rekomendacje nie mogą w żadnej mierze być traktowane jaka pomoc medyczna. Matthew Lennon Healer nie może i nie zapewnia jakiejkolwiek pomocy medycznej, diagnostyk lub leczenia w odniesieniu do zdrowia fizycznego lub dobrego samopoczucia organizmu człowieka. Działania uzdrawiające Matthew Lennona Healer nie zastępują leczenia lekarskiego lub terapii psychologicznej  prowadzonego przez licencjonowanych pracowników służby zdrowia. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących zdrowia należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Matthew Lennon Healer nie gwarantuje rezultatów stosowanych działań uzdrawiających. Wszelkie informacje, historie, przykłady lub referencje przedstawione na tej stronie internetowej oraz w naszych mediach społecznościowych  nie stanowią gwarancji, zapewnienia ani przewidywań dotyczących wynika działań uzdrawiających stosowanych przez Matthew Lennon Healer.

Wszystkie informacje podane przez klienta są ściśle poufne.

English

The information contained on this website and our social media, including ideas, suggestions, methods, articles, resources, products, and techniques, is educational in nature and is provided only as general information and is not medical or psychological advice.

The treatment provided by Matthew Lennon Healer is of a divine nature only. It is not of a diagnostic or curative approach.

Matthew Lennon Healer is not a medically licensed doctor or other licensed health care professional and therefore and suggestions and recommendations made by the practitioner are not a substitute for medical care. Matthew Lennon Healer cannot and does not provide anyone with any kind of medical care, treatment, or diagnosis in relation to the physical health or wellbeing of human being body. Matthew Lennon Healer healing is not a substitute for medical or psychological treatment from licensed and registered healthcare professionals. You should seek professional medical advice before making any health decision.

Matthew Lennon Healer provides no guarantee of the results from a treatment. Any information, stories, examples, or testimonials presented on this website or our social media do not constitute a warranty, guarantee, or prediction regarding the outcome of treatments provided by Matthew Lennon Healer.

All information provided by the client is strictly confidential.